Plankart

Vil du vite mer om noen av våre tomter. Klikk på den i kartet.

Plankart
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1

Tomteareal: 2.170 kvm
Pris: 500 000,-

2

Foto: Odd Ivar Volden

Tomteareal: 2.310 kvm
Pris: 500 000,-

3

Tomteareal: 2.330 kvm
Pris: 500 000,-

4

Foto: Odd Ivar Volden

Tomteareal: 2.180 kvm
Pris: 500 000,-

5

Tomteareal: 1.890 kvm
Pris: 500 000,-

6

Tomteareal: 2.000 kvm
Pris: 530 000,-

7

Tomteareal: 1.850 kvm
Pris: 530 000,-

8

Foto: Odd Ivar Volden

Tomteareal: 1.270 kvm
Pris: 530 000,-

9

Tomteareal: 1.280 kvm
Pris: 530 000,-

10

Foto: Odd Ivar Volden

Tomteareal: 1.240 kvm
Pris: 550 000,-

11

Solgt

12

Foto: Odd Ivar Volden

Tomteareal: 1.280 kvm
Pris: 580 000,-

13

Tomteareal: 1.300 kvm
Pris: 580 000,-

14

Tomteareal: 1.385 kvm
Pris: 500 000,-

15

Foto: Odd Ivar Volden

Tomteareal: 1.500 kvm
Pris: 500 000,-

16

Tomteareal: 1.645 kvm
Pris: 500 000,-

17

Foto: Odd Ivar Volden

Tomteareal: 1.550 kvm
Pris: 500 000,-

18

Tomteareal: 2.255 kvm
Pris: 500 000,-

19

Foto: Odd Ivar Volden

Tomteareal: 1.850 kvm
Pris: 500 000,-

20

Tomteareal: 1.420 kvm
Pris: 500 000,-

21

Foto: Odd Ivar Volden

Tomteareal: 1.460 kvm
Pris: 500 000,-

22

Tomteareal: 2.410 kvm
Pris: 530 000,-

23

Foto: Odd Ivar Volden

Tomteareal: 1.605 kvm
Pris: 530 000,-

24

Tomteareal: 1.260 kvm
Pris: 540 000,-

25

Tomteareal: 1.170 kvm
Pris: 540 000,-

26

Tomteareal: 1.301 kvm
Pris: 540 000,-

27

Tomteareal: 1.260 kvm
Pris: 540 000,-

28

Foto: Odd Ivar Volden

Tomteareal: 2.370 kvm
Pris: 550 000,-

29

Tomteareal: 1.980 kvm
Pris: 550 000,-

30

Foto: Odd Ivar Volden

Tomteareal: 1.640 kvm
Pris: 550 000,-

31

Tomteareal: 1.630 kvm
Pris: 570 000,-

32

Foto: Odd Ivar Volden

Tomteareal: 1.840 kvm
Pris: 570 000,-

33

Solgt

34

Foto: Odd Ivar Volden

Solgt

35

Foto: Odd Ivar Volden

Solgt

36

Foto: Odd Ivar Volden

Tomteareal: 1.750 kvm
Pris: 600 000,-